Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

A felelős szervezet az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok más nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok értelmében:

Hyggelig 23 Magyaroszág Kft.

3525 Miskolc Bábonyibérc sor 12/A Tel. +36 20 960 3101
E-Mail: h23@h23.hu
Website: www.h23.hu

II. Általános tájékoztatás az adat kezelésről

1. Személyes adatok kezelésének terjedelme

Felhasználóink személyes adatait elvileg csak egy működőképes weboldal, ill. tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához szükséges mértékig kezeljük. Felhasználóink személyes adatainak kezelése rendszerint csak a felhasználók jóváhagyásával történik. Ez alól csak abban az esetben van kivétel, ha az előzetes jóváhagyás megszerzése valós okokból nem lehetséges és az adatok kezelését törvényi rendelkezések megengedik.

2. Személyes adatok kezelésének jogalapja
Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez beszerezzük az érintett személy jóváhagyását, az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bek. a. pontja szolgál jogalapként.
Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bek. b. pontja szolgáltatja. Ez vonatozik a szerződéselőkészítési intézkedésekhez szükséges adatkezelési műveletekre is.
Amennyiben a személyes adatok kezelése cégünket érintő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bek. c. pontja szolgál jogalapul.
Abban az esetben, ha az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdeke teszi szükségessé a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikk (1) bek. d. pontja szolgál jogalapul.
Ha cégünk vagy harmadik fél jogos érdekének védelmét szolgálja az adatkezelés, és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságjogai nem előzik meg az elsőnek említett érdeket, a kezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f. pontja szolgáltatja.
3. Adatok törlése és tárolási ideje
Az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Tárolásra kerülhet sor ezen kívül akkor is, ha európai vagy nemzeti jogalkotás az adatkezelő számára kötelező uniós rendeletekben, törvényekben vagy egyéb jogszabályokban azt előírja. Akkor is töröljük vagy zároljuk az adatokat, ha a hivatkozott normák által előírt tárolási idő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolására szerződéskötéshez vagy egy szerződés teljesítéséhez van szükség.

III. Weboldal rendelkezésre állása és naplófájlok létrehozása

1. Az adatkezelés ismertetése és terjedelme

Rendszerünk a weboldal minden felhívásánál automatikusan rögzít adatokat és információkat a kapcsolatot kezdeményező számítógép informatikai rendszeréről.
Ilyen esetben az alábbi adatokat gyűjtjük:
(1) Tájékoztatás a böngésző típusáról és az alkalmazott verzióról
(2) A felhasználó operációs rendszere
(3) A felhasználó Internet szolgáltatója
(4) A felhasználó IP-címe
(5) A kapcsolatteremtés napja és időpontja
(6) Azok a weboldalak, ahonnan a felhasználó rendszere saját weboldalunkra jutott
(7) Azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere saját weboldalunkon keresztül hív fel
Az adatokat rendszerünk saját naplófájlokban is tárolja. Ezeknek az adatoknak a tárolása a felhasználó egyéb személyes adataitól elkülönítve történik.

2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatok és naplófájlok átmeneti tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek f. pontja.

3. Az adatkezelés célja
Az IP-cím rendszer általi átmeneti tárolására azért van szükség, hogy a weboldalt a felhasználó számítógépe számára hozzáférhetővé tegyük. Ehhez a felhasználó IP-címét a kapcsolat tartamára kell tárolnunk.

A naplófájlokban történő tárolás célja a weboldal működőképességének biztosítása. Ezenkívül az adatok weboldalunk optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására szolgálnak. Ebben az összefüggésben nem kerül sor az adatok marketing célokra történő kiértékelésére.

Ezek a célok tükrözik a GDPR 6. cikk (1) bek. f. pontjának megfelelően a saját adatkezeléshez fűződő jogos érdekünket is.

4. A tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint azokra gyűjtésük céljának eléréséhez már nincs szükség. Az adatoknak a weboldal rendelkezésre állása céljából történő rögzítése esetén erre az adott kapcsolat befejeztével kerül sor.

Az adatok naplófájlokban történő tárolása esetén ez legkésőbb 180 nap múlva következik be.

5. Kifogásolási és eltávolítási lehetőség
A weboldal rendelkezésre állásához szükséges adatgyűjtés és az adatok tárolása naplófájlokban alapvető fontosságú a weboldal működtetéséhez. Következésképpen a felhasználónak nincs módja kifogást emelni.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.